Ons glo dat die Here ons deur sy Woord en Gees tot geloof roep, toerus en uitstuur om in ons leefwêreld ‘n verskil te maak.

Eredienste

 

Erediens tye
      Sondag oggend:      9h00
      Sondag aand:           17h30

Kategese tye
      Elke Sondag
          Juniors:                    gedurende oggend erediens
          Seniors:                   17h30

Kontak
      Juniors
          Maryna Steyn -  082 567 8979
      Seniors
          Grietjie van der Westhuizen -  082 821 0387

  Daar is geen kategese of aand eredienste tydens langnaweke en vakansies