Ons glo dat die Here ons deur sy Woord en Gees tot geloof roep, toerus en uitstuur om in ons leefwêreld ‘n verskil te maak.

Laaste Eredienste
Laaste Huisgodsdienste
Koffie-Kerk