Ons glo dat die Here ons deur sy Woord en Gees tot geloof roep, toerus en uitstuur om in ons leefwêreld ‘n verskil te maak.

Kontak Besonderhede

Napierweg 103, Lyttelton Manor, Centurion, 0157
012 664 2044 / 082 782 7102

    Kantoor tye:
       8:30 - 13:00 (Maandag tot Vrydag) - Gesluit op Vakansie dae