Ons glo dat die Here ons deur sy Woord en Gees tot geloof roep, toerus en uitstuur om in ons leefwêreld ‘n verskil te maak.

Toerusting

 


Bybelstudies
      Maandag aande
          19:00 - dr. Christo van der Merwe (almal welkom)
          19:00 - ds. Lisa-Mari Prinsloo (jong volwassenes)

      Woensdag oggende
          09:00 - ds. Lisa-Mari Prinsloo (nie-werkendes)
          10:00 - prof. Jaco Beyers (Pierre van Rhyneveld)

      9 Weke van omgee Bybelstudiereeks
      Skakel in by ‘n bestaande Bybelstudiegroep of kontak vir ds. Lisa-Mari om aanlyn in te skakel vanaf 8 Februarie om 18:00

Koffie-Kerk
      Koffie-Kerk is ‘n geleentheid vir saamgesels met mekaar en ‘n kenner oor relevante onderwerpe. Volg ons op facebook om te sien wie wanneer kom gesels!Toerusting vir ouers
      Volg ons op facebook om te sien wanneer die onderskeie ouerbegeleidingsgeleenthede gaan plaasvind. Ouer toerustingsgeleenthede is beskikbaar op youtube.